۱۴۰۳ يکشنبه ۲۴ تير

اهداف و شرح وظایف

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه مسئولیت نظارت، هدایت و ارزیابی فعالیت‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه را بر عهده دارد. همکاران و کارشناسان حوزه ستادی، امور مربوط به دانشکده ها را بر عهده دارند و در ارتباط مستقیم با تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها فعالیت می‌کنند.

خدماتی که از سوی حوزه ستادی تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه می‌گردد، به شرح ذیل است:

 • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی در دانشگاه
 • تهیه وتدوین شیوه نامه‌ی اجرایی برای آیین نامه های ارشد و دکتری
 • تنظیم و تدوین مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • تهیه وتنظیم کاربرگ های مورد نیاز جهت انجام امور آموزشی دانشجویان بر اساس آیین نامه های جدید
 • تهیه دستورالعمل های آموزشی و اجرایی مورد دانشجویان و کارشناسان آموزشی تحصیلات تکمیلی
 • پل ارتباطی بین دانشگاه و بنیاد ملی نخبگان
 • ارتباط و مکاتبات لازم با وزارت متبوع، دانشگاهها موسسات و......
 • ارائه گزارش و آمارهای دانشجویی
 • ارائه گزارش عملکرد سالیانه حوزه
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان
 • ارائه گزارش و آمار دانش آموختگان در پایان هر نیم سال
 • بررسی درخواست ایجاد رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و اقدام از طریق پرتال وزارت
 • بررسی صورتجلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها
 • بررسی درخواست ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی بر اساس تعداد اساتید متخصص هرگروه و درج در پرتال سازمان سنجش
 • بررسی پرونده ی دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی و انجام امور مربوط به پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد
 • معرفی دانشجویان به وزارتخانه ها، و موسسات پژوهشی جهت همکاری و مساعدت با موضوع پایان نامه آنها
 • بررسی وانجام امور آموزشی دانشجویان از قبیل- مهمان– مرخصی- انتقال –حذف ترم – حذف واحد - تمدید سنوات و ...
 • ارسال فراخوان دکتری بدون آزمون – استعداد درخشان ، بررسی پرونده های مربوطه و هدایت کل فرایند
 • حمایت تشویقی از مقالات چاپ شده در نشریات معتبر
 • اعطا جوایز به دانشجویان ورودی حائز رتبه های برتر در مقاطع مختلف طبق شیوه نامه داخلی
 • انجام امور مربوط به پذیرش و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود و نظارت بر حسن انجام امور ثبت نام
 • انجام امور مربوط به دانشجویان بورسیه ( تنظیم و عقد قرارداد با موسسات و مکاتبات لازم در خصوص پرداخت هزینه ها(
 • انجام امور مربوط به پرداخت هزینه شرکت دانشجویان در سمینارهای داخلی و خارجی
 • بررسی نمرات و سنوات دانشجو قبل از دفاع و صدور مجوز دفاع
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • بررسی درخواستهای دانشجویی و مدارک مربوط به آن جهت طرح در شورا و در صورت لزوم ارسال به کمیسیون موارد خاص
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان از طریق سامانه گلستان
 • برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تهیه صورت‌جلسات و ارسال آن‌ها به دیگر حوزه‌ها
 • استخراج و تفکیک مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه وتفکیک آنها بر اساس موضوع در هر سال
 • برگزاری جلسات همفکری آموزشی با کارشناسان آموزشی دانشکده ها
 • انجام امور مربوط به دستیاران آموزشی
 • همکاری و پاسخ گویی تنگاتنگ با کارشناسان آموزشی دانشکده‌ها جهت تصمیم‌گیری نهایی
 • بررسی و پاسخ گویی به مشکلات آموزشی دانشجویان
 • بررسی پرونده دانشجویان برتر جهت استفاده از تسهیلات سهمیه پذیرش بدون آزمون
 • صدور معرفی نامه برای دانشجویان متقاضی از حمایت مالی پایان نامه

    
            مدیر تحصیلات‌تکمیلی         
         دفتر              
                        
            معاون مدیر         
                        
                        
 رئیس استعدادهای‌درخشان  اداره ثبت‌نام و پذیرش    رئیس اداره‌آموزش رئیس‌اداره‌دانش‌آموختگان  
                        
                          
کارشناس‌پذیرش
استعداددرخشان
 
  
کارشناس‌پذیرش
دانشجویان‌غیرایرانی 
 
کارشناس‌مسئول
(مقطع دکتری)
  
کارشناس‌مسئول
(مقطع  ارشد)
  کارشناس مسئول

  بایگانی
                    
       
کارشناس  
(مقطع دکتری) 
  
کارشناس
(مقطع ارشد) 
  کارشناسان   
 
 
شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منظور سیاست‌گذاری وتدوین برنامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و تعیین راه‌کارهای مناسب برای رشد و اعتلای این دوره‌ ها تشکیل می‌شود‌.

ترکیب اعضای شورا
ترکیب اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه متشکل است از:
.1معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه
.2معاون پژوهشی دانشگاه
.3مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
.4مدیر خدمات آموزشی
.5معاونین آموزشی دانشکده

وظایف شورای تحصیلات تکمیلی
 • سیاست گذاری و تدوین برنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های تحصیلات تکمیلی.
 • همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه جهت ایجاد زمینه های اجرای مصوبات شورای دانشگاه، هیات رئیسه و آیین نامه های مصوب.
 • پیشنهاد طرح های مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و بلند مدت به شورای دانشگاه.
 • بررسی درخواست ایجاد رشته –گرایش های جدید تحصیلات تکمیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی و طرح در شورای دانشگاه.
 • بررسی کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان.
 • بررسی واظهار نظر در باره سایر مواردی که به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارجاع می‌شود.
 
 تاریخچه
تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سال 1369 با ایجاد رشته روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد و با پذیرش 11 دانشجو، زیر نظر معاونت آموزشی، آغاز به کار کرد و تا سال 1372 با 36 دانشجو در 5 رشته گسترش یافت. پس از آن در سال 1373 به دستور ریاست دانشگاه، حوزه تحصیلات تکمیلی به طور رسمی تشکیل گردید و با 158 دانشجو در 8 رشته کارشناسی ارشد فعالیت خود را آغاز کرد. اولین آزمون دکتری در رشته تاریخ اسلام نیز همان سال برگزار شد. همگام با پیشرفت قابلیت‌های علمی دانشگاه، روند رو به رشد دوره‌های تحصیلات تکمیلی ادامه یافت و این مدیریت هم اکنون با 101 رشته گرایش در مقطع کارشناسی‌ارشد و 39 رشته گرایش در مقطع دکتری فعالیت می کند.
 
اهداف
اهداف تحصیلات تکمیلی در دانشگاه به شرح زیر می‌باشد :
 • بهبود و ارتقای شاخص های کیفی مرتبط با آموزش و شاخص های کمی مورد نظر دانشگاه
 • اجرای کامل ضوابط آموزشی در کلیه دانشکده ها و گروه ها
 • توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی
 • شناسایی و حفظ استعداد های درخشان
 • حفظ و ارتقای جایگاه دانشگاه در مورد بعد ملی و بین المللی
 • تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد در عالی‌ترین سطوح علمی جامعه، با توان تحلیل و مسأله یابی، تلفیق علم و عمل
 • ارتقاء مستمر کیفیت آموزشی و پژوهشی دوره‌ها
 • جهت دادن موضوعات پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به سوی اولویت‌های توسعه کشور
 
سیاست ها و برنامه ها
 • رشد کیفی دوره‌های تحصیلات تکمیلی
 • رشد کمی دوره‌های تحصیلات تکمیلی و بهبود هرم توزیع دانشجویان با تأکید بر دوره‌های دکترا
 • بسترسازی برای ایجاد دوره‌های دکترا در کلیه رشته‌های مرتبط با زمینه‌های فعالیت علمی این دانشگاه
 • تأکید بر کاربردی کردن موضوعات پایان‌نامه‌ها با اولویت رفع نیاز جامعه
 • زمینه‌سازی برای پذیرش دانشجویان خارجی
 • بررسی روش‌های اجرایی جذب دانشجویان ممتاز در دوره های تحصیلات تکمیلی
 • اهتمام در شناخت رشته-گرایش های تحصیلات تکمیلی تعریف نشده و مورد نیاز
 • زمینه‌سازی برای شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به خصوص دوره دکتری در مجامع علمی معتبر داخلی و خارجی جهت ارائه مقاله و فرصت های مطالعاتی داخل و خارج کشور
 • بهبود ساختار و ساز و کار تحصیلات تکمیلی
 • جلب همکاری وسیع‌تر اعضای هیات علمی توانمند در دوره‌های تحصیلات تکمیلی
 

تاریخ به روز رسانی:
1399/10/07
تعداد بازدید:
24372
تحصیلات تکمیلی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.