۱۴۰۲ چهارشنبه ۹ فروردين
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Expand استعداد درخشاناستعداد درخشان
Expand امار و اطلاعات آموزشیامار و اطلاعات آموزشی
Expand برنامه ریزی و توسعه آموزشیبرنامه ریزی و توسعه آموزشی
Expand تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
Expand آموزش آزاد و مجازیآموزش آزاد و مجازی
Expand هیات ممیزههیات ممیزه
Expand امور آموزشیامور آموزشی
Expand معرفیمعرفی
Collapse منو اصليمنو اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
معرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تاریخچه معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی پیشین
اهداف و شرح وظایف معاونت
چارت سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت‌ها</span>مدیریت‌ها
امور آموزشی
تحصیلات تکمیلی
برنامه ریزی و توسعه آموزشی
آموزش آزاد و مجازی
هیات ممیزه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجویان درحال تحصیل</span>دانشجویان درحال تحصیل
مقطع کارشناسی ارشد
مقطع دکتری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانش‌آموختگان</span>دانش‌آموختگان
مقطع کارشناسی
تحصیلات تکمیلی
استعداد درخشان
تقویم آموزشی
آزمون زبان
Collapse تحصیلات تکمیلی- استعدادهای درخشانتحصیلات تکمیلی- استعدادهای درخشان
شرح وظایف
کاربرگ ها
آیین نامه ها
سوالات متداول
پیوندهای مفید
معرفی کارشناسان
Collapse تحصیلات تکمیلی- آموزشیتحصیلات تکمیلی- آموزشی
تقویم دانشجویی
انتخاب واحد و حذف و اضافه
پیشخوان خدمت گلستان
شهریه
هزینه آموزش رایگان
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی کارشناسان</span>معرفی کارشناسان
آموزش مقطع کارشناسی ارشد
آموزش مقطع دکتری
Collapse تحصیلات تکمیلی- دانش آموختگانتحصیلات تکمیلی- دانش آموختگان
آئین نامه ها
اطلاعیه ها
پیوندهای مفید
معرفی کارشناسان
Collapse امور آموزشی-آموزشامور آموزشی-آموزش
آموزش دانشکده ها
تقویم دانشجویی
انتخاب واحد و حذف و اضافه
پیشخوان خدمت گلستان
ترم بندی
شهریه
هزینه آموزش رایگان
آیین نامه ها
سوالات متداول
تماس
Collapse امور آموزشی- دانش آموختگانامور آموزشی- دانش آموختگان
آموزش دانشکده‌ها
پیشخوان خدمت گلستان
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
پیوندهای مفید
سوالات متداول
تماس
Collapse پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام
دانشجویان نوورود
مهمان به دانشگاه الزهرا
مهمان تکدرس
مهمان از دانشگاه الزهرا به سایر
شهریه
کاربرگ‌های دانشجویان مهمان و انتقال- تحصیلات تکمیلی
سوالات متداول
تماس
Collapse تحصیلات تکمیلی-پذیرش و ثبت نامتحصیلات تکمیلی-پذیرش و ثبت نام
شرح وظایف
مهمان به دانشگاه الزهرا
مهمان از دانشگاه الزهرا
پذیرش کارشناسی ارشد
پذیرش دکتری
تاییدیه تحصیلی
مرحله دوم داوطلبین دکتری(مصاحبه)
آئین نامه ها
پرسش های متدواول
تماسدانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.