۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند
1397/06/14 میهمان تک‌درس به سایر دانشگاه‌ها چه مراحلی دارد؟
میهمان تک‌درس به سایر دانشگاه‌ها چه مراحلی دارد؟
- مراجعه دانشجو به دانشکده برای دریافت فرم معرفی‌نامه
- تأیید مدیر گروه در دانشکده مربوطه
- مراجعه دانشجو به مدیریت امور آموزشی برای تأیید مدیر امور آموزشی
- ثبت فرم در دبیرخانه مدیریت امور آموزشی
- تحویل فرم توسط دانشجو و ارائه آن به دانشگاه مقصد
 
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.