۱۴۰۳ شنبه ۲ تير

فراخوان پذیرش استعدادهای درخشان

   فراخوان دانشگاه های سراسر کشور
نام دانشگاه کارشناسی ارشد دکتری اطلاعیه فرم درخواست
دانشگاه گیلان-1403 *
*
دانشگاه حضرت معصومه-1403 *


دانشگاه شهید چمران اهواز-1403 *
*

دانشگاه بزرگمهر قائنات-1403 *


دانشگاه رازی-1403 *
*

دانشگاه بیرجند-1403 *
*

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران-1403
*

دانشگاه صنعتی اراک-1403 *
*

دانشگاه سمنان-1403 *
*

دانشگاه صنعت نفت-1403 *


دانشگاه بوعلی سینا-1403
*

دانشگاه ایلام-1403 *
*

دانشگاه ولیعصر رفسنجان-1403 *


دانشگاه جهرم-1403 *


دانشگاه باهنر-1403
*

دانشگاه شیراز-1403
*

دانشگاه صنعتی مالک اشتر-1403 *
*

دانشگاه صنعتی ارومیه-1403
*

دانشگاه خوارزمی-1403
*

دانشگاه صنعتی شیراز-1403
*

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-1403
*

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار-1403
*

دانشگاه خوارزمی-1403 *


دانشگاه سمنان-1403
*

دانشگاه جهرم-1403 *
*

دانشگاه ارومیه-1403
*

دانشگاه جامع انقلاب اسلامی-1403 *


دانشگاه تفرش-1403
*

دانشگاه رازی-1403
*

دانشگاه محقق اردبیلی-1403
*

دانشگاه صنعتی قم-1403 *
*

دانشگاه علم و فناوری مازندران-1403
*

دانشگاه صنعتی کرمانشاه-1403 *


دانشگاه کاشان-1403
*

تاریخ به روز رسانی:
1403/03/22
تعداد بازدید:
116
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.