1397/06/14 میهمان تک‌درس به دانشگاه الزهرا (س) چه مراحلی دارد؟
میهمان تک‌درس به دانشگاه الزهرا (س) چه مراحلی دارد؟
- ارائه معرفی‌نامه از دانشگاه مبدأ به مدیریت امور آموزشی
- دریافت فرم انتخاب واحد از مدیریت امور آموزشی
- مراجعه دانشجو به دانشکده مربوطه برای درج کد درس و تعیین گروه درسی
- تأیید مدیر گروه مربوطه
- مراجعه دانشجو به مدیریت امور آموزشی برای تخصیص شماره دانشجویی
- ثبت انتخاب واحدهای اخذ شده در مدیریت امور آموزشی
- مراجعه دانشجو به مسؤول مالی معاونت آموزشی واریز شهریه
 
راهنمای جامع تلفن های دانشگاه الزهرا    آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا ( س )
 
کدپستی: 1993893973 تلفن: 982188044040+ فاکس: 982188035187+ رایانامه: pr[at]alzahra.ac.ir
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال برای دانشگاه الزهرا محفوظ است.