۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد

هیات ممیزه

هیأت ممیزه به عنوان عالی ترین نهاد علمی دانشگاه فعالیت خود را از تاریخ 9/8/1380 بر اساس موافقت شماره 4116/2615/15 مورخ 1/4/80 مقام محترم وزارت آغاز کرده است.

هیأت ممیزه دانشگاه در حال حاضر دارای هفت کمیسیون تخصصی به شرح زیر می‏باشد:
1 .کمیسیون تخصصی گروه علوم تربیتی، روانشناسی و علوم ورزشی
.2 کمیسیون تخصصی ، ادبیات و الهیات
.3 کمیسیون تخصصی شیمی و زیست شناسی
.4 کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی
.5 کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی
.6 کمیسیون تخصصی گروه ریاضی و فیزیک
7 .کمیسیون تخصصی هنر
وظایف و اختیارات هیات ممیزه:
رسیدگی و اظهار نظر در مورد درخواست متقاضی ارتقای مرتبه علمی ( از طریق ارزیابی کیفیت فعالیت های وی و احراز شایستگی برای ارتقای مرتبه علمی از جمیع جهات(

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/15
تعداد بازدید:
27509
هیات ممیزه
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.