۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ تير
1397/06/14 میهمان کامل به سایر دانشگا‌ه‌ها چه مراحلی دارد؟
میهمان کامل به سایر دانشگا‌ه‌ها چه مراحلی دارد؟
- ثبت‌نام در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم (در اردیبشهت ماه)
- بررسی درخواست و تأیید آن توسط دانشگاه مبدأ در سامانه ( درصورت موافقت)
- بررسی درخواست و تأیید آن توسط دانشگاه مقصد در سامانه ( در صورت موافقت)
- چاپ و ارائه تصویر درخواست در سامانه وزارت علوم ( توسط دانشجو)
- تأیید فرم یاد‌شده توسط دانشکده
- تأیید فرم یاد‌شده توسط مدیرامور آموزشی
- ثبت و ارسال فرم به دانشگاه مقصد
 
 تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا ( س )
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+
فاکس : 982188035187+
 pr[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.