۱۴۰۳ شنبه ۲ تير

شهریه

 توجه: شهریه متغیر دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در هر سال نسبت به سال ورودشان 10 درصد افزایش می یابد.
 بین الملل غیربورسیه
 -  جدول شهریه بین الملل غیربورسیه مقطع کارشناسی    
 -  جدول شهریه بین الملل غیربورسیه مقطع کارشناسی ارشد    
 -  جدول شهریه بین الملل غیربورسیه مقطع دکتری    
 دانشجویان نوبت دوم
 -  جدول شهریه مقطع کارشناسی    
 - جدول شهریه مقطع کارشناسی ارشد    
 -  جدول شهریه مقطع دکتری    
 مهمان کامل
 -  جدول شهریه مقطع کارشناسی -  روزانه    
  -   جدول شهریه مقطع کارشناسی - نوبت دوم    
 -  جدول شهریه مقطع کارشناسی ارشد - روزانه    
   جدول شهریه مقطع کارشناسی ارشد - نوبت دوم    
 مهمان تکدرس
 -  جدول شهریه مقطع کارشناسی - روزانه    
 -  جدول شهریه مقطع کارشناسی - نوبت دوم    
 - جدول شهریه مقطع کارشناسی ارشد - روزانه    
 -  جدول شهریه مقطع کارشناسی - نوبت دوم    
 دورس مجازی
 -لیست شهریه دروس مجازی مقطع کارشناسی    
 پردیس خودگردان مقطع دکتری
 -  پردیس خودگردان مقطع دکتری    

تاریخ به روز رسانی:
1403/03/09
تعداد بازدید:
57164
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.