دانشگاه الزهرا
زیگایا

نام تیم

زیگایا

تاریخ راه اندازی استارت آپ

دی 97

حوزه فعالیت

شبکه اجتماعی گردشگری بین المللی

اعضای تیم :

*فائزه سلیمانی دانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا

*یزدان مرادی دانشجوی کارشناسی مهندسی نرم افزار

*علیرضا توکلی دانشجوی کارشناسی مهندسی نرم افزار

*محمد رشیدی دانشجوی کارشناس گرافیک

تاریخ به روز رسانی: 1399/06/31
تعداد بازدید: 2748
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+