دانشگاه الزهرا
افتخارات دانشگاه الزهرا از آغاز تا سال 1370
1349:
کسب مقام دوم در رشته ژیمناستیک در هفتمین دوره بازی‌های دانشگاهی وزارت آموزش عالی.
1350:
کسب مقام دوم در رشته ژیمناستیک در مسابقات قهرمانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی.
1351:
کسب مقام سوم در رشته ژیمناستیک در مسابقات قهرمانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی.
1366:
کسب مقام اول توسط تیم تنیس روی میز در مسابقات قهرمانی دانشگاه‌های تهران.
1369:
کسب مقام دوم تیم شنا در مسابقات قهرمانی دانشجویان دانشگاه‌های تهران.
تاریخ به روز رسانی: 1397/03/19
تعداد بازدید: 29730
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+