دانشگاه الزهرا
برنامه های در دست اجرا
شرکت در مسابفه نجات تخم مرغ در دانشگاه خواجه نصیر توسط 3 گروه و کسب مقام چهارم در دانشگاه خواجه نصیر 
تاریخ به روز رسانی: 1397/02/19
تعداد بازدید: 611
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+