دانشگاه الزهرا
کتاب های چاپ شده

مقدمه ای بر اقتصاد کلان پیشرفته رشد و نوسانات تجاری

310,000 ریال

دکتر مهدی پدرام

تاریخ به روز رسانی: 1396/12/22
تعداد بازدید: 299
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+