دانشگاه الزهرا

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

امتحان درس های تخصصی

شروع امتحان ها/ 20 دی 1400 گستره ارزشیابی/از31 اردیبهشت تا 16 خرداد 1401 امتحان درسهای تخصصی

 
امتحان درس های تخصصی از 4 تا 16 تیر1401
 
 
 
 
 
   تقویم آموزشی  نیمسال دوم
 
 
 

تاریخ:
1401/04/04
تعداد بازدید:
2825
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+