دانشگاه الزهرا
سخنرانی استاد ایرانی از کشور استرالیا در دانشگاه الزهرا با موضوع: پیش درآمدی بر مدیریت دانش خوردگی
 
تاریخ:
1398/10/25
تعداد بازدید:
214
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+