دانشگاه الزهرا
دانشگاه الزهرا(س) مرجعی برای ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای دستگاه های اجرایی
ارسال شده در تاریخ 1398/10/18
ساعت 16:25
 

دانشگاه الزهرا موفق به اخذ گواهی "صلاحیت ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای دستگاه های اجرایی از سازمان امور استخدامی کشور شد.

این موفقیت پس از طی مراحل ارزیابی و ارایه مدارک مثبته به سازمان امور استخدامی صورت گرفت و دانشگاه الزهرا از این پس می تواند به ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای دستگاه های اجرایی بپردازد و اجازه دارد که با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ایی و سایر مقررات و ضوابط و با توجه به موازین علمی کانون های ارزیابی، نسبت به ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران دستگاه های اجرایی متقاضی اقدام نماید.
دانشگاه الزهرا با افتخار آمادگی خود را به عنوان مرکز سنجش ارزیابی شایستگی های مدیران برای خدمت دهی به تمام ارگان های دولتی و شرکت های خصوصی متقاضی برای تعین کارراهه شغلی مدیران و شناسایی و انتخاب افراد شایسته اعلام می دارد.
 
 
 
ارسال کننده:
تعداد بازدید:1186
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
برچسب ها
فیلم مرتبط
فیلم مرتبط
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+