دانشگاه الزهرا
معاونت فرهنگی:
آغاز ثبت نام مرحله دانشگاهی سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت(ع) دانشجویان
زمان: اسفند 98
بخش فعالیت های دینی و قرآنی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا(س) " مرحله دانشگاهی سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت(ع) دانشجویان " را در دانشگاه الزهرا(س) در اسفندماه 1398 و خرداد ماه 1399 برگزار می نماید.
دانشجویان باید برای شرکت در مرحله دانشگاهی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت نام و نام خانوادگی و رشته انتخابی خود را تا تاریخ سوم اسفندماه 1398 به شماره 3000856907 ارسال نمایند.
آزمون بخش آوایی در روز سه شنبه 12 اسفندماه 1398 ساعت 9 الی 15 در سالن حورا و آزمون بخش معارفی و حفظ در روز دوشنبه 5 اسفند ماه 1398 ساعت 10 الی 12 در سالن فرهنگ، روبروی رستوران مرکزی برگزار می گردد.
مهلت ارسال آثار در سایر بخش ها‌ نیزحداکثر تا تاریخ 15 خرداد 1399 است که دانشجویان می توانندآثار خود را با مراجعه به اتاق 13 واقع در طبقه سوم ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی به کارشناس مربوطه تحویل نمایند.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی به " آیین نامه جشنواره " مراجعه کنید.
 
 
 
 
تاریخ:
1398/10/08
تعداد بازدید:
1113
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+