دانشگاه الزهرا
روابط عمومی:
راهنمای تصویری دریافت رمز یکبار مصرف بانک ملی
راهنمای تصویری دریافت رمز یکبار مصرف بانک ملی
 
تاریخ:
1398/09/30
تعداد بازدید:
1985
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+