دانشگاه الزهرا
معاونت فرهنگی:
برنامه" جز خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان"
برنامه" جز خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان"
تاریخ:
1398/02/25
تعداد بازدید:
390
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+