دانشگاه الزهرا
اولین نمایشگاه اسناد آرشیوی و موزه‌ای دانشگاه الزهرا
تاریخ:
1398/02/21
تعداد بازدید:
337
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+