دانشگاه الزهرا
1401/03/28
طرح پژوهشی "بررسی سیمای زندگی دانشجویی"
قابل توجه دانشجویان گرامی ورودی سال های 96 و 97 دانشگاه الزهراس
دانشجوی گرامی؛
طرح «بررسی سیمای زندگی دانشجویی» هر ساله با هدف بررسی سبک زندگی دانشجویان انجام می¬گیرد. هدف نهایی پژوهش،کاربرد این داده ها برای ارتقای سلامت روانی و اجتماعی دانشجویان است. با مراجعه به لینک زیر ما را در پیشبرد اهداف این طرح یاری کنید. پیشاپیش از همکاری شما در پژوهش و دقت در پاسخگویی کمال تشکر را داریم.
لینک پرسشنامه:
با آرزوی توفیقات الهی

 
 
تعداد بازدید:
507
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+