دانشگاه الزهرا
1400/06/31
قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر
 
قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر
(فرزند و همسر شهید و آزاده / فرزند و همسر جانباز بالای 25% به بالا) 
ورودی 1400
 
جهت برخورداری از خدمات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، مشاوره ، رفاهی و تخفیف شهریه لازم است:
1- به سایت اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر مراجعه و فرم ها و مدارک لازم را تکمیل نمایید .
لینک اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر: http:/shahed.alzahra.ac.ir/
2- در هنگام ثبت نام الکترونیکی مدارک ایثارگری (کارت ایثارگری و جانبازی ایثارگر پشت و رو ) را اسکن و بارگذاری نمایید.

اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 
 
تعداد بازدید:
2095
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+