۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد

آموزش آزاد و مجازی

آموزش بدون شک بعنوان ابزار اصلی تغییر، و عامل شکل دهنده‌ی رفتار و اقدامات انسان به سمت زندگی سالم و توسعه پایدار شناخته شده است جامعه‌ای می‌تواند توسعه یابد، که برای همه‌ی افراد آن جامعه ظرفیت توسعه پذیری را فراهم کند. پژوهش‌ها حاکی از این است که، آموزش زنان، دارای اثربخشی اجتماعی، اقتصادی و شخصی می‌باشد، و مواردی مانند؛ سلامت شخصی و خانوادگی، توانمندشدن زنان، آمادگی برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی و اشتغال و کارآفرینی، با برنامه‌های آموزشی کارآمد، و بکارگیری روش‌هایی برای یادگیری با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و اثربخش تر، قابل دسترسی است. در این میان، دانشگاه الزهرا به عنوان یک دانشگاه تک جنسیتی دخترانه، و یکی از متولیان آموزش عالی بانوان، می‌تواند در راستای آموزش موثر بانوان، نقشی فعال و سازنده داشته باشد. لذا مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه الزهرا، فعالیت خود را در زمینه توسعه‌ی توانمند‌های زنان به عنوان نیروی انسانی کارآمد و ماهر و همچنین ارتقای سطح علمی دانشجویان، دانش‌آموختگان دختر، بانوان، مدیران و کارشناسان و کارکنان زن بخش‌های دولتی و غیر دولتی با روش‌های نوین و فعال آموزشی، آغاز نموده است.

رویکرد این مرکز در بخش آموزش‌های مجازی، گسترش کمی و کیفی رشته‌ها و گرایش‌های موجود دانشگاه و جذب مخاطبان بیشتر با حذف محدودیت‌های مکانی و زمانی، با تکیه بر شیوه‌ها و فناوری‌های نوین می‌باشد.

در بخش آموزش‌های آزاد، رویکرد ما، کاهش سطح شکاف بین شایستگی‬های مورد نیاز دانشگاه و شایستگی‬های مورد نیاز بازار کار، و افزایش ظرفیت مخاطبان برای انطباق سریع با تغییرات ماهیت کار، آمادگی برای پذیرش مسئولیت، مدیریت خود و انطباق با تغییرات شغلی است، که در حال حاضر از عوامل مهم موثر بر موفقیت در محل کار می‌باشد و آمادگی برگزاری، دوره‌های آموزشی مختلف‌، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی در زمینه‌های مختلف برای بانوان را دارد. در پایان هر دوره نیز به شرکت کنندگان، گواهی نامه معتبر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا می‌کند. چشم انداز تبدیل شدن به مرکز آموزشی و پیشرو در کشور در زمینه توانمند‌سازی بانوان و افزایش شایستگی‌های آنان با تکیه بر روش‌های نوین آموزشی و استفاده از ابزارها و پژوهش‌های بروز.

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/09
تعداد بازدید:
32136
مرکز آموزش آزاد و مجازی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.