۱۴۰۲ يکشنبه ۷ خرداد

فرم‌ها و جداول

 ارتقای مرتبه:  
 -  گزارشنامه علمی (شناسنامه) عضو هیات علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبه      
 -  گزارشنامه علمی (شناسنامه) عضو هیات علمی پژوهشی متقاضی ارتقا مرتبه      
 -   جدول شماره6-1: حداقل امتیازهای لازم برای ارتقای عضو هیات علمی آموزشی به مرتبه دانشیاری      
 -  جدول شماره6-1: حداقل امتیازهای لازم برای ارتقای عضو هیات علمی آموزشی به مرتبه استادی      
 -  چک لیست موارد وتویی ارتقا به دانشیاری      
 -  چک لیست موارد وتویی ارتقا به استادی      
تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی:
 
 -   گزارشنامه علمی (شناسنامه) عضو هیات علمی آموزشی
 
-  گزارشنامه علمی (شناسنامه) عضو هیات علمی پژوهشی  
 
 -   جدول حداقل امتیاز لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی آموزشی _ استادیار
 
 -   جدول حداقل امتیاز لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پژوهشی _ استادیار
 -  جدول حداقل امتیاز لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی آموزشی _ مربیان    
 -  جدول حداقل امتیاز لازم برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پژوهشی _ مربیان    

 
ماندگاری (تمدید سنوات خدمت پیمانی/ رسمی آزمایشی):
 
 -  گزارشنامه علمی (شناسنامه) عضو هیات علمی آموزشی متقاضی ماندگاری      
 -   گزارشنامه علمی (شناسنامه) عضو هیات علمی پژوهشی متقاضی ماندگاری
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/02/27
تعداد بازدید:
16295
هیات ممیزه
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.