دانشگاه الزهرا
معاونت دانشجویی:
فراخوان بیست و ششمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی اعلام شد
مهلت ثبت نام و ارسال آثار: 31 خرداد 98
تاریخ:
1398/01/21
تعداد بازدید:
1296
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+