دانشگاه الزهرا
سمینار آشنایی با جنبش پارالمپیک و مشارکت جامعه
مدیریت تربیت بدنی به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو، سمینار آشنایی با جنبش پارالمپیک و مشارکت جامعه را با حضور فلیپ رودریگز (عضو کمیته بین المللی پارالمپیک از کشور آلمان) و با مشارکت اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان، کمیته ملی پارالمپیک و دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا در تاریخ 15 آذر برگزار می کند.

تاریخ:
1397/09/15
تعداد بازدید:
122
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+