دانشگاه الزهرا
1397/07/22 /Dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_photo_2018-10-10_15-03-15-15f0e944-4a8a-4d7f-a44a-8d580ff58408.jpg
مراسم سوگواری شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها
تعداد بازدید: 325
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+