دانشگاه الزهرا
1397/07/13 /Dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_0fe82959-725a-47f5-9b8b-56d4745ac3d9-d7eeef1c-7499-44c8-8483-0898f272e844.jpg
حضور دانشگاه الزهرا در نشست استانداردهای بین المللی پیش برنده دستور کار جهانی
نشست تخصصی بین المللی با عنوان "استانداردهای بین المللی پیش برنده دستور کار جهانی: حضور نسل جوان در استاندارد سازی" صبح روز چهارشنبه 11 مهر ماه 1397 در دانشگاه علم و صنعت با مشارکت سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان بین المللی استاندارد ISO و با حضور پروفسور سرجیو موجیکا دبیر کل سازمان بین المللی استاندارد ISO و تعداد بسیاری از دانشجویان برگزار گردید. دانشگاه الزهرا نیز در این نشست با حضور دکتر حناچی مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه، دکتر سادات حسینی مدیر آزمایشگاه های دانشگاه و دکتر حسین نژاد و نیکوفر از اعضای هیات علمی گروه شیمی به همراه تعدادی از دانشجویان انجمن استاندارد دانشجویی دانشگاه شرکت نمود.
 خبر تکمیلی
 
تعداد بازدید: 305
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+