دانشگاه الزهرا
1397/07/09 /Dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_markaz-f4785c75-9909-4b36-bbf9-fd75f3160534.jpg
حضور مرکز رشد در هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی ، امنیتی و ایمنی(IPAS )
هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزلت پلیسی ، امنیتی و ایمنی (IPAS 2018) به مدت 4 روز از تاریخ 97/7/9 الی 97/7/12 در محل مصلی حضرت امام خمینی در تهران برگزار می شود و مرکز رشد دانشگاه الزهرا به همراه تعدادی از واحدهای فناور خود در این نمایشگاه حضور یافته و خدمات و دستاوردهای فناورانه خود را در معرض دید عموم قرار داده است.  
 
تعداد بازدید: 359
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+