دانشگاه الزهرا
1397/07/03 /Dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_mazar2-fae7fb6c-3354-48ae-8147-0c2492711055.jpg
افتتاح بنای مزار شهدای گمنام دانشگاه الزهرا(س)
هم زمان با هفته دفاع مقدس افتتاح بنای مزار شهدای گمنام دانشگاه الزهرا(س) با حضور اعضاء هیات رئیسه در تاریخ 3/7/97 انجام پذیرفت 
تعداد بازدید: 540
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+