دانشگاه الزهرا
1397/06/27 /Dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_A3-d7d3ebe3-bdbd-4966-affd-aadead5fd10e.jpg
تلاوت روزانه یک حزب از قرآن کریم
باسمه تعالی
اَللهُم نَوِّر قُلُوبَنا بِالقُرآن و زَیِّن اَخلاقَنا بِالقُرآن
"روزمان را به نور قرآن منور کنیم
تلاوت روزانه یک حزب از قرآن کریم
روزهای اداری ساعت 7 الی 7:20 صبح
مکان : زمین چمن دانشگاه"
 
 
 
تعداد بازدید: 421
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+