تاريخچه دانشگاه الزهرا
دانشگاه الزهرا(س) دانشگاه ويژه زنان، واقع در دهكده ونك تهران، در سال 1343 تاسيس شد. در آن هنگام با 90 دانشجو و با نام «مدرسه عالي دختران» فعاليت خود را آغاز نمود و علاوه بر رشته هاي مترجمي زبان هاي خارجي، منشي گري و روانشناسي تدريس رشته اي تحت عنوان فنون خانه داري را در برنامه فعاليت هاي آموزشي خود قرار داد (در رشته اخير، از سال دوم تاسيس 45-1344 ، پذيرش دانشجو صورت گرفت.) 
در سال تحصيلي 55 -1354 مدرسه عالي دختران تبديل به دانشگاه شد و از سال 1356در قالب مجموعه اي از 4 دانشكده : علوم پايه، ادبيات و علوم انساني، علوم مديريت و اقتصاد درآمد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي با همين تركيب، تحت نام مطهر الزهرا«س» فعاليت خود را ادامه داد.
در سال 1365 چهار دانشكده مزبور به دانشكده هاي: علوم پايه، علوم اجتماعي و اقتصادي، ادبيات و هنر تغيير يافت. در سال 1373 دانشكده هاي: علوم تربيتي و روانشناسي، تربيت بدني، فني مهندسي به صورت مجزا موجوديت يافتند و در سال 1380 نيز دانشكده الهيات و ادبيات با دريافت موافقت اصولي وزارتخانه، به دو دانشكده ادبيات و دانشكده الهيات تبديل گرديد. با اين احتساب تعداد دانشكده ها به 8 مورد تغيير كرد.
در سال 1393 و با تفكيك دانشكده علوم پايه دانشگاه به سه دانشكده علوم رياضي، علوم زيستي، فيزيك و شيمي تعداد دانشكده ها به 10 مورد افزايش يافت. دانشگاه الزهرا(س) با وسعتي معادل 14هكتار، افزون بر فضاي فيزيكي دانشكده و پژوهشكده ها، داراي: آزمايشگاه ها، سايت ها و كارگاه هاي تخصصي، آمفي تئاتر، استخر، رستوران، سالن هاي ورزش، بانك، پست و مهد كودك مي باشد. 
در اين بخش تحولات دانشگاه الزهرا (س) طي تاريخ 50 ساله آن به اختصار، ارائه مي گردد:
آذر ماه 1343: 
افتتاح مكان هاي اوليه مدرسه عالي دختران ايران در خيابان هاي ايرانشهر و وصال شيرازي كه متعاقبا در مهر ماه سال 1346 تغيير مكان يافته و به موقوفه مرحوم ميرزا يوسف خان مستوفي الممالك-صدراعظم دوره قاجار- منتقل گرديد. 
خرداد ماه 1344:
واگذاري اراضي شمال جاده ونك،شمال مقبره مستوفي الممالك و شرق دبستان كاوه به فضاي مدرسه عالي دختران ايران به مجموع مساحت 20397 متر مربع.
شهريور ماه 1344:
واگذاري مجموع 5565 متر مربع واقع در مشرق، مغرب و جنوب مقبره مرحوم مستوفي الممالك
مهر ماه 1345:
واگذاري 88 هزار متر مربع معروف به باغ نو جهت توسعه فضاي آموزشي مدرسه عالي دختران كه پس از مدتي به جهت پيش آمدن مشكلاتي تحويل آن به تعويق افتاد. 
ارديبهشت ماه 1346 : 
ايجاد سالن ورزش سر پوشيده به مساحت تقريبي يكهزار متر مربع در مدرسه عالي دختران ايران .
مهرماه 1346:
اتمام بنا و تحويل ساختمان هاي روانشناسي با مساحت 2033 متر مربع، زبان هاي خارجي با مساحت 1835 متر مربع، ساختمان فنون خانه داري با مساحت 1580 متر مربع، عمارت بزرگ مركزي متعلق به: كلاس هاي عمومي، كتابخانه، كافه تريا، ناهارخوري، دفتر رئيس و اداره امور دانشجويان با مساحت 3975 متر مربع، ساختمان هاي خوابگاه هاي شبانه روزي قرمز و سفيد با مجموع مساحت 3300 متر مربع. 
مهرماه 1347:
تكميل ساختمان خانه داري به مساحت 600 متر مربع و احداث ساختمان تربيت بدني. 
1348:
احداث بناي تكميلي خانه داري، حسابداري و استخر شنا به مساحت 1700 متر مربع.
مهر ماه 1350:
احداث ساختمان به ابعاد 31.60 در 5.90 جهت شعبه بانك ملي و فروشگاه دانشجويي
سال 1357 : 
تأسيس دانشكده هنرهاي كاربردي و مهد كودك.
تير ماه 1360:
واگذاري مجدد اراضي باغ نو به جهت توسعه فضاي آموزشي دانشگاه الزهرا(س)
1365:
تاسيس دانشكده الهيات، ادبيات و علوم انساني دانشگاه الزهرا (س) با 8 گروه آموزشي: الهيات، ادبيات فارسي، زبان فرانسه، زبان انگليسي، روانشناسي، علوم تربيتي، كتابداري و تاريخ كه در سال هاي بعد به سه دانشكده تفكيك شد.
آغاز به كار دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي (تمامي گروه هاي اين دانشكده از سال هاي دهه 1350در دانشگاه الزهرا (س) وجود داشته است ولي از سال 1365 در چهارچوب يك دانشكده قرار گرفتند). 
اسفند ماه 1368 :
ساختمان 13 طبقه 16 آذر واقع در بلوار كشاورز نبش خيابان 16 آذر به مساحت تقريبي 600 متر مربع جهت بهره برداري به عنوان خوابگاه دانشجويان خريداري گرديد .
سال 1372 : 
احداث مجتمع خوابگاهي فرزانگان دانشگاه الزهرا (س) مشتمل بر 4 گلستان با متراژ حدود 20000 متر مربع در محوطه اي مشجر با متراژ حدود 5 هكتار جهت اسكان و پذيرايي دانشجويان شهرستاني دانشگاه الزهرا (س)
سال 1373:
كسب موافقت اصولي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در 23/7/73 جهت تأسيس دانشكده مهندسي با ارائه 2 رشته مهندسي صنايع و كامپيوتر، متعاقب آن تأسيس دانشكده فني و مهندسي در دانشگاه الزهرا (س).
كسب موافقت اصولي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در 26/10/73 جهت تأسيس دانشكده تربيت بدني
موافقت شوراي گسترش آموزش عالي در 1/11/73 با تفكيك دانشكده الهيات و علوم انساني دانشگاه الزهرا(س) به دو دانشكده (الهيات و ادبيات) و (علوم تربيتي و روانشناسي) و استقلال اين دو دانشكده از يكديگر .
سال 1375 : 
موافقت شوراي گسترش آموزش عالي با ايجاد پژوهشكده زنان در 17/9/75. اين پژوهشكده اولين مركز علمي – پژوهشي است كه با موافقت قطعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور ساماندهي تحقيقات پيرامون مسائل زنان و ارائه راهبردهاي اجرايي در خصوص مسائل و مشكلات آنان به مسئولان تاسيس گرديد .
تاسيس دبستان گل هاي دانشگاه الزهراء (س) و متعاقب آن راه اندازي مدرسه راهنمايي و دبيرستان گل هاي دانشگاه الزهرا (س) در سال هاي 1377 و 1383.
بهمن ماه 1379:
بهره برداري از سالن ورزش چند منظوره ايران به مساحت 4000 متر مربع واقع در محل باغ نو كه شروع فعاليت عمراني آن از بهمن 1378آغاز گرديده بود . 
تيرماه 1379:
بهره برداري از استخر سر پوشيده در محوطه خوابگاه با زير بناي 1000 متر كه فعاليت ساختماني آن از سال 1369 آغاز گرديده بود .
آذر ماه 1380 : 
تفكيك دانشكده الهيات و ادبيات به دو دانشكده ادبيات و دانشكده الهيات.
آبان ماه 1380:
تصويب آرم جديد دانشگاه الزهرا(س) توسط وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري 
فروردين ماه 1382:
پس از 25 سال نامه نگاري و دستور روساي جمهور، تلاش روساي دانشگاه براي الحاق مجموعه آموزشي راه آهن به دانشگاه به نتيجه رسيد و سند منگوله دار مجتمع راه آهن و ثبت آن به نام دانشگاه الزهرا (س) به مساحت بيش از پنج هكتار با انضمام رسمي فضاي مجموعه آموزشي مجتمع راه آهن به دانشگاه الزهرا (س) در تاريخ 29/12/82 صورت گرفت و دانشگاه الزهرا (س) از تاريخ 31/3/83 در اراضي ياد شده استقرار و بدين ترتيب مساحتي به متراژ 51760 متر مربع به اين دانشگاه ملحق گرديد. 
تير ماه 1382:
افتتاح مجموعه علمي، فرهنگي و هنري دانشگاه الزهرا (س) مشتمل بر نگارخانه كمال الدين بهزاد، كلينيك مشاوره و روانشناسي، كتاب فروشي دانشگاه الزهرا (س) و كلاس هاي آزاد كوتاه مدت علمي و هنري.
مهرماه 1382 :
بهره برداري از بناي خوارزمي در پرديس مركزي دانشگاه الزهرا (س) كه فعاليت ساختماني آن در ارديبهشت ماه 1373 آغاز گرديده بود ، در سال 1382 پايان يافت و توانست با افزودن 18 هزار متر مربع فضاي آموزشي دانشگاه را توسعه بخشد .
خرداد ماه 1383 : 
افتتاح و بازگشايي مكان سفره خانه سنتي ترمه دانشگاه الزهرا (س)، پس از بازسازي مجدد با دكوراسيون سنتي و اتمام طرح ساماندهي به دو سالن پرديس شرقي مركز همايش هاي پروين اعتصامي و سالن تالار اجتماعات مشرق در راستاي اتمام طرح ايجاد مجموعه فرهنگي، رفاهي دانشگاه الزهرا (س) به همت روابط عمومي دانشگاه .
سال 1384 : 
مقدمات احداث كتابخانه نابينايان در خوابگاه دانشگاه الزهرا (س) در سال 1378 فراهم شد و در سال 1384 به پايان رسيد و اضافه بر آن كتابخانه ديگري نيز ، جنب كتابخانه مركزي، براي نابينايان تاسيس گرديد.
طراحي سردر و تابلوي جديد پرديس شرقي دانشگاه الزهرا (س) ورودي ميدان شيخ بهايي توسط هنرمند، آقاي مهندس مهدي مكي نژاد . 
مهر ماه 1385:
بهره برداري از خوابگاه شماره 5 فرزانگان كه عمليات احداث آن از سال 1380 آغاز گرديده بود . 
آبان ماه 1386:
تجديد بناي كامل مهد كودك كه پس از تخريب كامل ساختمان قديمي به صورت كاملا استاندارد كه در كشور بي نظير مي باشد توسط شهرداري تهران ، ساماندهي گرديد.
 
سال 1389 : 
بهره برداري از نماي جديد سر در شمالي دانشگاه الزهرا (س) 
اسفند ماه 1389 :
تصويب اساسنامه تاسيس مركز رشد و واحدهاي فناور دانشگاه توسط هيات امناء كه موافقت اصولي آن در پاييز همان سال اخذ شده بود و فعاليت اصلي آن از ارديبهشت ماه 1390 با فعال سازي 20 واحد فناور در مرحله پيش رشد و رشد در مجتمع 16 آذر دانشگاه آغاز گرديد . 
تير ماه 1391:
موافقت اوليه شوراي گسترش آموزش عالي با ايجاد سه شعبه دانشگاه الزهرا در استان هاي البرز، خراسان رضوي و آذربايجان غربي به شرط تامين زير ساخت ها توسط مسئولان استاني. 
شهريور ماه 1391:
آزمايشگاه تخصصي توسعه و ارزيابي سيستم هاي عامل از مجموعه آزمايشگاه هاي ملي كه در راستاي تفاهم مشترك با سازمان فناوري اطلاعات ايران افتتاح گرديد . 
ايجاد كانون هماهنگي دانش و صنعت صنايع دستي كشور در دانشگاه الزهرا(س)
مهر ماه 1391:
تدوين سندچشم انداز و اهداف كلان دانشگاه 
خرداد 1392 :
موافقت شوراي گسترش آموزش عالي با تاسيس پرديس خودگردان و پذيرش دانشجو از مهرماه 92 در مقاطع تحصيلات تكميلي.
تصويب نمودار جديد سازماني دانشگاه الزهرا(س) توسط وزير علوم، تحقيقات و فناوري.
بهمن ماه 92:
همزمان با ايام الله دهه مبارك فجر، افتتاح رستوران جديد دانشگاه در مجموعه فرهنگي، رفاهي واقع در سايت شرقي با گنجايش 6000 نفر 
ارديبهشت ماه 93:
ايجاد شعبه شهر اروميه و پذيرش دانشجو در رشته ها و مقاطع تحصيلات تكميلي از مهرماه 93
افتتاح ساختمان آموزشي اهدايي مجموعه فرهنگي و بنياد خيريه مصلي نژاد و اختصاص آن به فضاي جديد دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي
خرداد ماه 93:
همزمان با ايام ارتحال امام خميني(ره) تشييع و خاكسپاري دو شهيد گمنام در صحن مسجد درحال احداث دانشگاه واقع در مجموعه فرهنگي، رفاهي واقع در سايت شرقي دانشگاه. 
تير ماه 93:
افتتاح دو آزمايشگاه تخصصي مركزي (SEM) و تحقيقات دارويي.
شهريور ماه 93:
افتتاح مركز علم و فرهنگ دانشجويي در مجموعه فرهنگي-رفاهي دانشگاه.
تفكيك دانشكده علوم پايه به سه دانشكده (علوم رياضي)،(علوم زيستي) و (فيزيك و شيمي).
چاپ تمبر يادبود 50 سالگي دانشگاه الزهرا (س)
آذر ماه 93:
اصلاح ساختار سازماني دانشگاه الزهرا (س) و تصويب تشكيلات تفصيلي
دي ماه 93:
تدوين سند راهبردي دانشگاه الزهرا (س)
بهمن ماه 93 :
افتتاح باشگاه آزادانديشي حديث و سالن آمفي تئاتر حورا
رونمايي از سند اخلاقي دانشگاه الزهرا(س)
راه اندازي سامانه نظام پيشنهادات دانشگاه الزهرا(س)
مهر ماه 94:
افتتاح مسجد فاطمه الزهرا سلام الله عليها در مجموعه فرهنگي-رفاهي دانشگاه الزهرا(س)
دي ماه 94:
افتتاح نمايشگاه و فروشگاه دائمي انتشارات دانشگاه الزهرا(س)
بهمن ماه 94:
افتتاح نيروگاه فتوولتائيك خورشيدي دانشگاه الزهرا (س) در دهه فجر انقلاب اسلامي
خرداد ماه 95:
راه اندازي مركز بين المللي آموزش زبان و ادبيات فارسي به غير فارسي زبانان و دريافت مجوز رسمي فعاليت از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در آبان ماه 95
بهمن ماه 95:
افتتاح و بهره برداري از مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا(س)
 
          
خردادماه 96 
افتتاح نوآوري و شكوفايي مديريت كارآفريني و ارتباط با جامعه معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا(س) 
مهرماه 96 
افتتاح گلستان 6 از سراي فرزانگان دانشگاه الزهرا(س) 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/21
تعداد بازدید:
12367
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.