۱۳۹۸ جمعه ۳ خرداد
شهریه

توجه: شهریه متغیر دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در هر سال نسبت به سال ورودشان 10 درصد افزایش می یابد.

 جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 98 و شهریه دانشجویان مهمان 
 جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 97 و شهریه دانشجویان مهمان
 جدول شهریه دانشجویان مهمان کامل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 96 
 جدول شهریه دانشجویان مهمان کامل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 96 
 جدول شهریه دانشجویان مهمان تکدرس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 96 
 شهریه دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه ورودی 96 
 جدول شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (نوبت دوم) ورودی 96 
 جدول شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (نوبت دوم) ورودی 95 
 جدول شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (نوبت دوم) ورودی 94 
 شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نوبت دوم 
 شهریه دانشجویان خارجی و دانشجویان ایرانی انتقال از خارج 
 شهریه مقطع دکتری ورودی 97 برای دوره های نوبت دوم، پردیس خودگردان و انتقال از خارج به داخل 
 شهریه مقطع دکتری ‫ورودی‬‬ 96 برای دوره های نوبت دوم, پردیس خودگردان و انتقال از خارج به داخل 
 شهریه مقطع دکتری ‫ورودی‬‬ 95 برای دوره های نوبت دوم, پردیس خودگردان و انتقال از خارج به داخل 
 شهریه مقطع دکتری ورودی 94 برای دوره های نوبت دوم پردیس خودگردان و انتقال از خارج به داخل  
 شهریه مقطع دکتری ورودی 92 و 93 برای دوره های نوبت دوم پردیس خودگردان و انتقال از خارج به داخل  
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/31
تعداد بازدید:
17586
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.