۱۳۹۸ جمعه ۱ آذر
اهداف اموزش های آزاد

دوره‌‌های‌ آموزش‌ عالی‌ آزاد بر اساس ماده 1 آیین نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به‌ منظور تامین‌ اهداف‌ زیر برگزار می‌‌شوند :

کمک‌ به‌ ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ و فرهنگ‌ در جامعه‌

ایجاد زمینه‌ مناسب‌ برای‌ افزایش‌ دسترسی‌ به‌ آموزش‌ عالی‌

تعمیم‌ و توسعه‌ آموزش‌ عالی‌ کاربردی‌ و تخصصی‌

کاهش‌ تقاضای‌ اجتماعی‌ برای‌ ورود به‌ آموزش‌ عالی‌ رسمی‌

ارائه‌ آموزش‌های‌ مداوم‌ برای‌ دانش‌ آموختگان‌ دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ ‌‌

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
1660
مرکز آموزش آزاد و مجازی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.