۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ آذر
كاركنان
سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس مستقیم داخلی
  کارشناس آموزش آزاد   مجید حاتمی 88069770 2469
  کارشناس آموزش های مجازی   معصومه جمالی 88033283 2960
  کارشناس آموزش های مجازی   نیکو فرهادی 88033283 2960
  مدیر آموزشهای آزاد و مجازی   محمد حسین هاشمی نژاد 85692811
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/20
تعداد بازدید:
492
مرکز آموزش آزاد و مجازی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.