دانشگاه الزهرا
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي:
سومين همايش ملي روان شناسي مدرسه
سومين همايش ملي روان شناسي مدرسه با تاكيد بر آسيب هاي رواني - اجتماعي به همت انجمن علمي روانشناسي تربيتي ايران و گروه روانشناسي تربيتي دانشگاه الزهرا (س) در تاريخ بهمن ماه سال جاري در دانشگاه الزهرا برگزار مي گردد
سومين همايش ملي روان شناسي مدرسه با تاكيد بر آسيب هاي رواني - اجتماعي به همت انجمن علمي روانشناسي تربيتي ايران و گروه روانشناسي تربيتي دانشگاه الزهرا (س) در تاريخ بهمن ماه سال جاري در دانشگاه الزهرا برگزار مي گردد

اساتيد ، دانشجويان و پژوهشگران علاقمند به شركت در اين همايش مي توانند با مراجعه به وب سايت دبيرخانه همايش، مقالات خود را ارسال نمايند


محور هاي همايش: نقش روان شناسان و مشاوران مدارس / نقش خانواده وهم سالان/ نقش رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي/ ارتقاء كيفيت يادگيري/ مديريت و رهبري در مدرسه/ روان شناسي مثبت / حقوق فردي و اجتماعي/ زيبا شناسي فضاي مدارس / كتاب و كتابخواني( نقش كتابخانه هاي آموزشگاهي) / بهداشت و تغذيه
 
 
 
 
تاریخ:
1395/10/14
تعداد بازدید:
91
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+