دانشگاه الزهرا
پژوهشكده زنان:
جايگاه زنان انديشمند ايران و عرب در گسترش تعامل و گفتگوهاي فرهنگي
زمان: 3 بهمن 95 مكان: دانشگاه الزهرا(س)
همايش بين المللي جايگاه انديشمندان ايران و عرب در گسترش تعامل و گفتگوهاي فرهنگي
 
 
 
 
 
تاریخ:
1395/09/03
تعداد بازدید:
625
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+