دانشگاه الزهرا
برگزاری دوره آموزشی تخصصی مدیریاری حرفه ای ویژه مسئولین دفاتر دانشگاه
ارسال شده در تاریخ 1397/10/11
ساعت 18:07
برگزاری دوره آموزشی تخصصی مدیریاری حرفه ای ویژه مسئولین دفاتر دانشگاه دوره آموزشی تخصصی مدیریاری حرفه ای با هدف ارتقا توانمندی مسئولین دفاتر دانشگاه در آبان، آذر و دی ماه سال 97 به مدت چهل ساعت در دو گروه برگزار گردید. پیش از شروع دوره، کتاب مدیر یاری حرفه ای از انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی جهت مطالعه و آمادگی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت و در پایان دوره آزمون بصورت کتبی برگزار شد.
گواهینامه آموزشی پایان دوره بر اساس میزان مشارکت اعضا،کارگروهی، نمره آزمون پیش از دوره، حضور به موقع و نمره آزمون کتبی پایان دوره صادرمی گردد. لازم به ذکر است در نیمه اول اسفند ماه سنجش اثربخشی در سطح رفتار از طریق ارسال فرم برای مدیران واحد ها صورت خواهد گرفت.

لینک خبر
 
ارسال کننده:
تعداد بازدید:227
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+