دانشگاه الزهرا
دانشکده ادبیات:
همایش بین‌المللی آواشناسی و واج‌شناسی آزمایشگاهی (مطالعه آزمایشگاهی گفتار و زبان)
زمان ثبت نام: تا 15 مهر ماه زمان برگزاری: 23 و 24 آبان 97
 
 
ثبت نام زود‌هنگام در همایش بین المللی آواشناسی و واج‌شناسی آزمایشگاهی تا تاریخ 15 مهر 1397، امکان پذیر می‌باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1397/02/29
تعداد بازدید:
1796
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+