دانشگاه الزهرا
افتتاح کافی شاپ دانشجویی دانشکده هنر
ارسال شده در تاریخ 1397/02/26
ساعت 11:45
به منظور رفاه حال دانشجویان جهت استفاده از بوفه دانشکده در محل مناسب و درخور ایشان ، کافی شاپ دانشجویی دانشکده هنر در تاریخ 25 اردیبهشت 1397 با حضور معاونت دانشجویی خانم دکتر بختیاری - رئیس حراست دانشگاه آقای دکتر فرحمند نژاد - ریاست دانشکده هنر خانم دکتر کاتب - معاونین دانشکده ، خانم دکتر افضل طوسی و خانم دکتر طالبپور و جمعی از اساتید و کارکنان و دانشجویان دانشکده هنر افتتاح گردید. هم چنین ریاست دانشگاه الزهرا ، خانم دکتر ملانظری صبح امروز از محل بوفه دانشجویی بازدید بعمل آورد.
 
ارسال کننده:
تعداد بازدید:450
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+