دانشگاه الزهرا
بازدید دکتر مارینا بلابارادوا، مدیر ارشد بخش ارتباطات انستیتو دولتی پوشکین از مرکز همکاری با انستیتو دولتی پوشکین دانشگاه الزهرا(س):
ارسال شده در تاریخ 1397/02/24
ساعت 09:46
دکتر مارینا بلابارادوا مدیر ارشد بخش ارتباطات انستیتو دولتی پوشکین روز شنبه 22 اردیبهشت ماه 1397، از مرکز همکاری با انستیتو دولتی پوشکین دانشگاه الزهرا واقع در طبقه ی هفتم ساختمان خوارزمی بازدید کرد در این دیدار اساتید گروه زبان روسی دانشگاه الزهرا دکتر سعیده دست آموز، خانم زینب صادقی و خانم ناهیده کلاشی حضور یافتند.

مدیر ارشد بخش ارتباطات انستیتو دولتی پوشکین ضمن ابراز خرسندی از همکاری با دانشگاه الزهرا، مجموعه ای از کتاب های روسی در زمینه ادبیات، فرهنگ و آموزش زبان روسی را به مرکز اهدا کرد.

در پایان بازدید مدیر گروه زبان روسی دانشگاه الزهرا دکتر سعیده دست آموز کتاب جدید خود را تحت عنوان «ادبیات روسیه از روسیه ی باستان تا نکراسف» به رسم یادگار به مارینا بلابارادوا اعطاء نمود.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:112
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+