دانشگاه الزهرا
سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت (ع) دانشجویان سراسر کشور
مهلت ارسال آثار برای بخش های پژوهشی، هنری، ادبی و فن آوری تا تاریخ 30 اردیبهشت 1397
تاریخ:
1397/01/07
تعداد بازدید:
244
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+