دانشگاه الزهرا
معاونت فرهنگی:
فراخوان دومین جشنواره ملی قرآن و عترت اساتید دانشگاههای سراسر کشور
فراخوان دومین جشنواره ملی قرآن و عترت اساتید دانشگاههای سراسر کشور
تاریخ:
1396/12/28
تعداد بازدید:
4028
منبع:
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+