۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۹ اسفند
خبر فوری /
 آخرین مهلت حذف اضطراری : 22 آذر 97

گستره ارزشیابی : 24 آذر تا 6 دی97

پایان کلاسها :13 دی 97

شروع امتحانها 15 دی 97

امتحان درسهای عمومی: 15 و 16 و 17 دی 97

امتحان درسهای تخصصی : 18 دی تا 30 دی 97

calendar pdf دریافت فایل تقویم آموزشی

اطلاعات بیشتر
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.